Rivet Networks LLC – Privacyverklaring

 

Laatst bijgewerkt op 5 mei 2020

Deze Privacyverklaring bevat een beschrijving van de gegevenspraktijken van Rivet Networks LLC en zijn dochterondernemingen (samen “Rivet”, “ons/onze”, “we/wij”) met betrekking tot de services die het bedrijf beheert, waaronder beheerde websites, producten of pc-toepassingen van Rivet (samen de “Services”). Door de Services te gebruiken, stemt u in met de bepalingen in deze Privacyverklaring en de verwerking van uw gegevens op de manier zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Aanpassingen van de Privacyverklaring worden door Rivet  gepubliceerd op deze pagina.  We raden u aan onze Privacyverklaring goed te lezen wanneer u de Services gebruikt, zodat u volledig op de hoogte bent van de manier waarop we Persoonsgegevens gebruiken en hoe we u kunnen helpen uw privacy te beschermen.

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op het verzamelen van alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“Persoonsgegevens”) en het gebruik van cookies met betrekking tot het gebruik van de Services.

 

Gegevens die we verzamelen:

Welke Persoonsgegevens we verzamelen, hangt af van de wijze waarop u met ons communiceert, welke Services u gebruikt en welke keuzes u maakt. We verzamelen en verwerken uw Persoonsgegevens met uw instemming en/of zoals vereist om de Services die u gebruikt te kunnen leveren, ons bedrijf te exploiteren, aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen, de veiligheid van onze systemen en onze klanten te waarborgen of andere gewettigde belangen te behartigen.

We betrekken Persoonsgegevens over u uit verschillende bronnen en op verschillende manieren wanneer u onze Services gebruikt, inclusief Persoonsgegevens die u rechtstreeks verstrekt, gegevens die we automatisch verzamelen en gegevens uit gegevensbronnen van derden.

Gegevens die u rechtstreeks verstrekt. We verzamelen Persoonsgegevens die u ons verschaft. Hieronder worden een aantal situaties beschreven waarin we Persoonsgegevens rechtstreeks van u kunnen verkrijgen:

 • Wanneer u een bestelling plaatst: naam, e-mailadres, woonadres, facturatiegegevens.
 • Wanneer u zich registreert voor een van de Services: e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord en mogelijk ook basale demografische gegevens.
 • Wanneer u communiceert met onze supportteams: naam, e-mailadres, order-ID, systeeminformatie.
 • Wanneer u ermee instemt om deel te nemen aan een actie of sweepstakes: naam, e-mailadres, woonadres en overige vereiste gegevens.
 • Wanneer u ermee instemt om deel te nemen aan een bèta- of testprogramma:  naam, e-mailadres, IP-adres, softwareversie, gebruik van de toepassing, gebruikte toepassingen, bezochte websites, tijdstempels, gebruikte bandbreedte, type netwerkinterface, exacte en niet-exacte geografische locatie en systeeminformatie.  We delen mogelijk samengevoegde gegevens uit onze bèta- of testprogramma’s met onze partners.

Gegevens die automatisch worden verzameld. Wanneer u onze Services gebruikt, worden bepaalde gegevens automatisch verzameld. Bijvoorbeeld: wanneer u onze websites bezoekt, registreren onze webservers automatisch het besturingssysteem van uw apparaat, het IP-adres (Internet Protocol), de toegangstijden, het browsertype en de taal, welke website u vóór onze site hebt bezocht en uw activiteit op onze websites. Zoals nader beschreven in de paragraaf ‘Cookies en vergelijkbare technologieën’ hieronder, worden door onze websites en online services gegevens opgeslagen en opgehaald met behulp van cookies die op uw apparaat worden ingesteld. Afhankelijk van de instellingen van uw apparaat en toepassing, verzamelen we geografische gegevens wanneer u onze toepassingen of online services gebruikt.

Gegevens die wordt betrokken uit bronnen van derden. We betrekken ook gegevens van derden. We beschermen de gegevens die we van derden betrekken conform de praktijken die in deze verklaring worden besproken, en we hanteren daarnaast ook eventuele aanvullende beperkingen die worden opgelegd door de bron van de gegevens. Tot deze bronnen van derden behoren andere serviceproviders die ons analytische gegevens, diagnostische crashgegevens en andere gerelateerde services verstrekken.

Als we u vragen om Persoonsgegevens te verstrekken, mag u dit weigeren. En u kunt de functies van de toepassing of het apparaat gebruiken om bepaalde vormen van automatische gegevensverzameling te blokkeren. Maar als u ervoor kiest om gegevens die nodig zijn voor bepaalde Services of functies niet te verstrekken, is het mogelijk dat deze Services of functies niet beschikbaar zijn of niet goed werken.

 

Hoe de gegevens die we verzamelen worden gebruikt:

We gebruiken de Persoonsgegevens die we via onze Services verzamelen voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven of op een andere wijze aan u beschikbaar zijn gesteld. We gebruiken Persoonsgegevens bijvoorbeeld voor het volgende:

 • om ons bedrijf te exploiteren, zoals het verbeteren van onze interne activiteiten, het beveiligen van onze systemen en het detecteren van frauduleuze of illegale activiteiten;
 • om u en uw voorkeuren te leren kennen, zodat we uw gebruikservaring met en beleving van onze Services kunnen verbeteren;
 • om u informatie te sturen, waaronder bevestigingen, facturen, technische kennisgevingen, updates, beveiligingswaarschuwingen en support- en administratieve berichten:
 • om met u te communiceren over nieuwe Services, aanbiedingen, acties, beloningen, prijsvragen, aanstaande evenementen en andere informatie over onze Services en de services van geselecteerde partners (zie de paragraaf ‘Keuzes en Persoonsgegevens beheren’ van deze Privacyverklaring voor informatie over het wijzigen van uw voorkeuren voor reclameberichten);
 • om door klanten geïnitieerde verzoeken af te handelen, waaronder klantsupport;
 • om bepaalde functies in te schakelen;
 • om gegevens over netwerkverkeer van de Killer-toepassing te gebruiken om samengestelde en anonieme gegevenssets te maken die we voor allerlei doeleinden kunnen gebruiken;
 • om onze Services te kunnen leveren, inclusief beveiliging, probleemoplossing, verbetering en personalisering van deze Services, zodat we onze klanten de best mogelijke gebruikservaring voor de Services kunnen bieden.

Voor onze doeleinden combineren we gegevens die we uit verschillende bronnen betrekken om u een meer naadloze, consistente en gepersonaliseerde ervaring te kunnen bieden.

 

Hoe de gegevens die we verzamelen worden gedeeld:

We delen Persoonsgegevens alleen met uw toestemming, of zoals vereist om uw transacties uit te voeren of om de Services die u hebt aangevraagd of geautoriseerd te kunnen leveren. Als u ons bijvoorbeeld betalingsgegevens verstrekt om een aankoop te doen, delen we deze gegevens met banken en andere instellingen voor zover vereist om de betaling te verwerken, fraude te voorkomen, kredietrisico te beperken of andere gerelateerde financiële services te kunnen bieden.

Daarnaast kunnen we Persoonsgegevens delen met aan ons gelieerde ondernemingen en onze dochterondernemingen. We delen Persoonsgegevens ook met leveranciers of agenten die namens ons werken aan de doelstellingen die in deze verklaring worden beschreven. Bijvoorbeeld: bedrijven die we inhuren om klantsupport te leveren of te assisteren bij het beschermen en beveiligen van onze systemen en services, moeten mogelijk toegang kunnen krijgen tot Persoonsgegevens om deze werkzaamheden voor ons uit te voeren. In dergelijke gevallen moeten deze bedrijven zich houden aan de voorschriften ten aanzien van vertrouwelijkheid en bescherming van gegevens en mogen zij de Persoonsgegevens die zijn van ons krijgen niet voor andere doeleinden gebruiken. We kunnen Persoonsgegevens bekendmaken of overdragen in het kader van een bedrijfstransactie zoals een fusie, overdracht, ontmanteling of verkoop van (een deel van) ons bedrijf of onze activa.

En tot slot kunnen we Persoonsgegevens gebruiken, overdragen, bekendmaken en bewaren als we vinden dat dit nodig is om:

 • te voldoen aan de toepasselijke wetten of te participeren in een juridische procedure, inclusief procedures die zijn geïnstigeerd door wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties;
 • onze klanten te beschermen, bijvoorbeeld om spam te voorkomen, of pogingen om gebruikers van onze Services te bedriegen, of ernstig letsel of overlijden van wie dan ook;
 • onze Services te exploiteren en de beveiliging ervan te beheren, inclusief het voorkomen of stoppen van een aanval op onze computersystemen of netwerken;
 • onze rechten of eigendommen te beschermen, inclusief het afdwingen van de naleving van de bepalingen in onze overeenkomsten.

N.B.: sommige van onze Services bevatten verwijzingen of koppelingen naar producten die worden geleverd door derden die niet dezelfde privacypraktijken hanteren als wij. Als u Persoonsgegevens verstrekt aan een dergelijke derde, of ermee instemt dat we Persoonsgegevens met hen delen, zijn de betreffende gegevens onderworpen aan de privacyverklaringen van deze derden.

Samengevoegde en anonieme gegevens mogen we voor alle doeleinden delen.

 

Cookies en vergelijkbare technologieën:

Rivet kan cookies of vergelijkbare technologieën gebruiken op door Rivet beheerde websites om onze websites en online services te exploiteren en om gegevens te verzamelen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst om gegevens in op te slaan die kunnen worden opgehaald door een webserver in hetzelfde domein dat de cookie heeft geplaatst. De tekst in een cookie bestaat vaak uit een reeks cijfers en letters die een unieke identificatie van uw apparaat vormen, maar een cookie kan ook andere gegevens bevatten. We gebruiken cookies op onze websites om uw voorkeuren en instellingen op te slaan, zodat u zich kunt aanmelden en we fraude kunnen bestrijden, kunnen analyseren hoe onze Services presteren en andere legitieme doelen kunnen nastreven.

Onze webpagina’s kunnen ook elektronische afbeeldingen bevatten die webbakens (of ‘single-pixel gifs’) worden genoemd en die we gebruiken om cookies op onze websites af te leveren, te tellen hoe veel gebruikers deze websites hebben bezocht en gegevens over gebruik en prestaties te vergaren. We nemen ook webbakens op in onze promotionele e-mailberichten of nieuwsbrieven om vast te stellen of u ze opent en er op reageert.

Onze websites kunnen ook webbakens en cookies van andere serviceproviders bevatten. In sommige gevallen is dat het geval omdat we deze provider hebben ingehuurd om namens ons services te verlenen, zoals analytische sitegegevens. In andere gevallen is dat het geval omdat onze webpagina’s webbakens bevatten die worden gebruikt om interactie met inhoud (zoals video’s, nieuwsberichten) en advertenties van derden te traceren en de effectiviteit ervan te bepalen. Omdat uw browser verbinding maakt met de webservers van deze derden om de betreffende inhoud op te halen, kunnen deze derden hun eigen cookies op uw apparaat plaatsen en lezen en kunnen ze gegevens over uw online activiteiten op websites of online services verzamelen.

Analytische gegevens: Tot de analytische gegevens van derden die we gebruiken, behoren: Google Analytics. Bij veel leveranciers van analytische gegevens kunt u aangeven dat u niet wilt dat de gegevens worden verzameld of gebruikt. Klik op de koppelingen hierboven voor meer informatie.

Online advertenties: we werken samen met reclamepartners om Rivet-advertenties te plaatsen op de websites van andere uitgevers, en deze partners kunnen cookies plaatsen in de webbrowser van uw computer. Meer informatie over de praktijken van deze bedrijven, inclusief de keuzemogelijkheden die zij bieden, kunt u vinden in hun toepasselijke privacyverklaringen. Vele van hen zijn ook lid van het NAI (Network Advertising Initiative) of de DAA (Digital Advertising Alliance). Deze organisaties bieden een eenvoudige manier om aan te geven dat u geen advertenties wilt ontvangen van de aangesloten bedrijven. Ga hiervoor naar http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.aspx of http://www.aboutads.info/choices/.

 

Keuzes en Persoonsgegevens beheren

Inzage, correctie en verwijdering. U kunt een aanvraag indienen om de Persoonsgegevens die we over u bijhouden in te zien, te corrigeren of te verwijderen door een email te sturen naar [email protected]

Als u geen toegang kunt krijgen tot bepaalde Persoonsgegevens die we rechtstreeks verzamelen via de Services die u gebruikt, kunt u altijd contact met ons opnemen zoals beschreven onderaan deze Privacyverklaring. We behouden ons echter het recht voor om, zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, een bedrag in rekening te brengen of onredelijke, buitensporige of onwettige verzoeken, of verzoeken die de privacy of andere rechten van iemand anders kunnen aantasten, te weigeren; hetzelfde geldt voor verzoeken die afkomstig zijn van iemand die we niet kunnen identificeren als degene op wie de gegevens betrekking hebben. 

Communicatievoorkeuren. U kunt zelf bepalen of u reclameberichten van ons per e-mail wilt ontvangen. Als u van ons per e-mail reclameberichten ontvangt en dit wilt stoppen, kunt u dat doen door de aanwijzingen in het bericht op te volgen. Als u hiervoor kiest, geldt uw verzoek niet voor de verplichte serviceberichten die deel uitmaken van bepaalde van onze Services, of voor enquêtes of andere informatieve communicaties waarvoor mogelijk een andere methode wordt gehanteerd waarmee u zich kunt uitschrijven.

Cookies beheren. De meeste webbrowsers zijn zo ingesteld dat cookies standaard worden geaccepteerd. U kunt uw browser desgewenst zo instellen dat cookies worden verwijderd of geweigerd.  Waarschijnlijk bevat de Help- of de privacydocumentatie van uw browser instructies voor het blokkeren of verwijderen van cookies.  Als u ervoor kiest cookies te verwijderen of te weigeren, kan dit gevolgen hebben voor bepaalde functies of services van onze website. Als u ervoor kiest cookies te verwijderen, kunnen ook de instellingen en voorkeuren die door deze cookies worden geregeld, waaronder uw advertentievoorkeuren, worden verwijderd en moeten deze opnieuw worden gemaakt. Zie de paragraaf over cookies in deze Privacyverklaring hierboven voor meer informatie.

Advertenties en analytische gegevens. Onze partners voor advertenties en analytische gegevens bieden doorgaans de mogelijkheid om aan te geven dat u niet wilt dat er bepaalde gegevens worden verzameld of gebruikt. Zie de paragraaf over cookies in deze Privacyverklaring hierboven voor meer informatie.

Do Not Track. Sommige browsers beschikken over de functie DNT (Do Not Track; Niet Traceren) waarmee naar de websites die u bezoekt een signaal wordt verzonden dat u niet wilt worden getraceerd. Omdat niet algemeen bekend is hoe het DNT-signaal moet worden geïnterpreteerd, reageren onze websites nog niet op DNT-signalen van browsers. In plaats hiervan kunt u gebruikmaken van de vele andere mogelijkheden voor het beheren van gegevensverzameling en -gebruik, waaronder de beheermogelijkheden voor cookies en advertenties die hierboven worden beschreven.

 

Behoud van persoonsgegevens

We bewaren Persoonsgegevens zo lang als nodig is om de Services te leveren en de transacties waarom u hebt verzocht te voltooien, of voor andere essentiële doeleinden zoals het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, het beslechten van geschillen en het toezien op de naleving van onze overeenkomsten. Omdat deze behoeften in de context van verschillende Services voor verschillende gegevenstypen kunnen variëren, kunnen de werkelijke bewaarperioden significant verschillen. Deze perioden worden gebaseerd op criteria zoals de verwachtingen of toestemming van gebruikers, de gevoeligheid van de gegevens, de beschikbaarheid van geautomatiseerde beheerfuncties waarmee gebruikers gegevens kunnen verwijderen en onze wettelijke of contractuele verplichtingen. De gebruiksgegevens van de Killer-toepassing worden bijvoorbeeld na twee jaar verwijderd.

 

Gegevensbeveiliging

We nemen redelijke en geschikte maatregelen om de Persoonsgegevens van onze gebruikers te helpen beschermen tegen ongeoorloofde toegang met als oogmerk om de gegevens die we in bezit hebben te gebruiken, aan te passen, openbaar te maken of te vernietigen.

 

De locatie van persoonsgegevens

De Persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen worden opgeslagen en bewerkt in uw land of regio, of in elk ander land waar wij of de aan ons gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of serviceproviders vestigingen hebben. Op dit moment maken we voornamelijk gebruik van onze datacenters in de Verenigde Staten. Deze opslaglocatie is gekozen om efficiënt te kunnen werken, om de prestaties te kunnen verbeteren en om redundanties te creëren teneinde de gegevens te beschermen in het geval van stroomuitval of een ander probleem. We nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens die we in het kader van deze Verklaring verzamelen, worden verwerkt conform de bepalingen in deze Verklaring en de geldende wettelijke bepalingen op de locatie waar de gegevens worden verzameld.

We dragen Persoonsgegevens over van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland naar andere landen. Voor sommige van deze landen geldt dat de Europese Commissie nog niet heeft vastgesteld dat zij een adequaat niveau van gegevensbescherming hanteren. Voor een dergelijke overdracht gebruiken we verschillende wettelijke mechanismen, waaronder contracten, om uw rechten en privacy te beschermen. Meer informatie over de beslissingen van de Europese Commissie aangaande de adequaatheid van de bescherming van Persoonsgegevens kunt u vinden op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en.

 

Aanpassingen van deze Privacyverklaring

We zullen deze Privacyverklaring bijwerken als dit nodig is om wijzigingen in onze Services, in de wijze waarop we Persoonsgegevens gebruiken of in de toepasselijke wetgeving tot uitdrukking te brengen. Wanneer we aanpassingen van de Verklaring publiceren, wordt de datum achter “Laatst bijgewerkt op” boven aan de Verklaring ook aangepast.  Als we wezenlijke veranderingen aanbrengen in de Verklaring, zullen we een kennisgeving hierover doen uitgaan of toestemming voor dergelijke veranderingen verkrijgen, zoals mogelijk wettelijk is vereist.

 

Vragen?

Als u vragen, zorgen of verzoeken hebt met betrekking tot onze privacypraktijken, kunt u contact met ons opnemen op [email protected]

Ons adres is 9020 N. Capital of TX Hwy, Bldg 1, Ste 210, Austin, TX 78759, Verenigde Staten

 

 

Addendum bij de Privacyverklaring voor gebruikers in de EU

 

Het recht op bescherming van persoonsgegevens in de EU

Als de verwerking van uw Persoonsgegevens is onderworpen aan de wetgeving aangaande gegevensbescherming van de Europese Unie, hebt u bepaalde rechten met betrekking tot deze gegevens:

 • U kunt verzoeken om toegang tot, en rectificatie of verwijdering van Persoonsgegevens.
 • Als er sprake is van geautomatiseerde verwerking van Persoonsgegevens waarvoor uw toestemming of een contract met u is vereist, hebt u het recht om een exemplaar van het document met uw Persoonsgegevens in een bruikbare en overdraagbare indeling over te dragen of te ontvangen.
 • Als voor de verwerking van Persoonsgegevens uw toestemming is vereist, kunt u deze toestemming ten aanzien van toekomstige verwerking op elk gewenst moment weer intrekken.
 • U kunt onder bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen, of een beperking bedingen van de verwerking van Persoonsgegevens.
 • Inwoners van Frankrijk kunnen ons specifieke instructies sturen aangaande het gebruik van hun gegevens na hun overlijden.

U kunt voor dergelijke verzoeken contact met ons opnemen op [email protected]  Wanneer we gegevens verwerken namens een andere partij die de “gegevensbeheerder” is, moet u uw verzoek aan deze partij richten.  U hebt tevens het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, maar we raden u aan eerst contact met ons op te nemen en uw vragen of zorgen aan ons kenbaar te maken.