Oświadczenie firmy Rivet Networks LLC o ochronie prywatności

 

Ostatnia aktualizacja: 5 maja 2020 r.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności opisuje praktyki firmy Rivet Networks LLC i jej spółek zależnych (zwanych łącznie „firmą”, „my”, „nami”) w zakresie danych, obejmujące usługi znajdujące się pod jej kontrolą, w tym kontrolowane przez firmę witryny internetowe, produkty lub aplikacje komputerowe (zwane łącznie „usługami”). Korzystając z Usług, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności oraz przetwarzanie swoich danych w sposób określony w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

Firma Rivet będzie zamieszczać zmiany w Oświadczeniu o ochronie prywatności na tej stronie.  Zachęcamy do zapoznania się z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności za każdym razem, gdy użytkownik korzysta z Usług, aby otrzymywać na bieżąco informacje o tym, jak traktujemy Dane osobowe i w jaki sposób użytkownik może pomóc chronić swoją prywatność.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy zbierania wszelkich informacji dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („Dane osobowe”) oraz użyciem plików cookie związanych z korzystaniem z Usług.

 

Informacje, które zbieramy:

Zbierane przez nas Dane osobowe zależą od sposobu, w jaki użytkownik wchodzi w interakcję z nami, usług, z których korzysta, oraz dokonanych przez użytkownika wyborów. Zbieramy i przetwarzamy Dane osobowe użytkownika za jego zgodą i/lub w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług, z których użytkownik korzysta, prowadzenia działalności, wywiązywania się z naszych zobowiązań umownych i prawnych, ochrony bezpieczeństwa naszych systemów i klientów lub realizacji innych uzasadnionych interesów.

Zbieramy Dane osobowe użytkownika z różnych źródeł i na różne sposoby, gdy użytkownik korzysta z naszych Usług, w tym Dane osobowe, które użytkownik podaje bezpośrednio, informacje zbierane automatycznie oraz źródła danych stron trzecich.

Informacje podawane przez użytkownika bezpośrednio. Zbieramy dane osobowe podawane nam przez użytkownika. Poniżej przedstawiono przykładowe sytuacje, w których dane osobowe mogą być zbierane bezpośrednio od użytkownika:

 • Podczas składania zamówienia: Imię i nazwisko, adres, dane rozliczeniowe.
 • Podczas rejestracji w jednej z naszych Usług: Adres e-mail, nazwa użytkownika, hasło i być może pewne dane demograficzne.
 • Podczas komunikacji z naszymi zespołami pomocy technicznej: Imię i nazwisko, adres e-mail, identyfikator zamówienia, informacje o systemie.
 • Gdy użytkownik zgadza się na udział w promocji lub loterii: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres fizyczny i inne wymagane informacje.
 • Gdy użytkownik zgadza się na udział w programie wersji beta lub testowym:  Imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, wersja oprogramowania, użycie aplikacji, używane aplikacje, odwiedzane witryny internetowe, sygnatury czasowe, wykorzystanie pasma, typ karty sieciowej, precyzyjna i nieprecyzyjna geolokalizacja oraz informacje o systemie.  Zagregowane dane z naszych programów wersji beta lub testowych możemy udostępniać partnerom.

Informacje zbierane automatycznie. Podczas korzystania z naszych Usług niektóre informacje są zbierane automatycznie. Na przykład gdy użytkownik odwiedza nasze witryny internetowe, nasze serwery internetowe automatycznie rejestrują system operacyjny urządzenia, adres IP, czas dostępu, typ przeglądarki i język, witrynę internetową odwiedzoną przed naszą witryną oraz aktywność w naszych witrynach internetowych. Zgodnie z opisem w poniższej sekcji „Pliki cookie i podobne technologie” nasze witryny internetowe i usługi online zapisują i odczytują dane przy użyciu plików cookie ustawionych na urządzeniu użytkownika. W zależności od ustawień urządzenia i aplikacji podczas korzystania z naszych aplikacji lub usług online zbieramy dane geolokalizacyjne.

Informacje uzyskane ze źródeł stron trzecich. Informacje uzyskujemy także od stron trzecich. Chronimy informacje uzyskane od stron trzecich zgodnie z praktykami opisanymi w niniejszym oświadczeniu, a także stosujemy wszelkie dodatkowe ograniczenia nałożone przez źródło informacji. Źródła stron trzecich obejmują zewnętrznych dostawców usług, którzy dostarczają nam dane analityczne, diagnostykę awarii i inne powiązane usługi.

Kiedy użytkownik zostanie poproszony o podanie Danych osobowych, może odmówić. Użytkownik może także używać elementów sterujących aplikacji lub urządzenia, aby zapobiec pewnym rodzajom automatycznego zbierania danych. Jeśli jednak użytkownik zdecyduje się nie podawać informacji, które są niezbędne do niektórych Usług lub funkcji, takie Usługi lub funkcje mogą być niedostępne lub nie będą działać prawidłowo.

 

Jak wykorzystujemy zebrane informacje:

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem naszych Usług wykorzystujemy do celów opisanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności lub w inny sposób ujawniony użytkownikowi. Na przykład wykorzystuje Dane osobowe do:

 • prowadzenia naszej działalności, na przykład usprawniając operacje wewnętrzne, zabezpieczając nasze systemy oraz wykrywając oszustwa i nielegalne działania;
 • zrozumienia użytkownika i jego preferencji w celu zapewnienia lepszych wrażeń i zadowolenia podczas korzystania z naszych Usług;
 • wysyłania użytkownikowi informacji, w tym potwierdzeń, faktur, powiadomień technicznych, aktualizacji, alertów bezpieczeństwa oraz komunikatów administracyjnych i dotyczących pomocy technicznej;
 • komunikowania się z użytkownikiem w kwestii nowych Usług, ofert, promocji, nagród, konkursów, nadchodzących wydarzeń oraz innych Usług oferowanych przez nas i wybranych partnerów (aby dowiedzieć się, w jaki sposób zmienić preferencje dotyczące komunikacji promocyjnej, należy zapoznać się z sekcją „Wybór i kontrola” w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności);
 • realizacji żądań zainicjowanych przez klienta, w tym do obsługi klienta;
 • włączania określonych funkcji;
 • używamy danych ruchu z aplikacji Killer do tworzenia zagregowanych i anonimowych zestawów danych, których możemy używać do różnych celów;
 • zbierania danych w celu świadczenia i dostarczania naszych Usług, w tym zabezpieczania, rozwiązywania problemów, ulepszania i personalizacji tych Usług, tak abyśmy mogli zaoferować naszym klientom najlepszy możliwy komfort korzystania z oferowanych przez nas Usług.

Realizując te cele, łączymy dane zbierane z różnych źródeł, aby zapewnić użytkownikom bardziej płynne, spójne i spersonalizowane wrażenia.

 

Jak udostępniamy zebrane informacje:

Udostępniamy Dane osobowe za zgodą użytkownika lub zgodnie z potrzebami w celu realizacji transakcji lub świadczenia Usług, o które użytkownik poprosił lub które autoryzował. Na przykład gdy użytkownik podaje dane dotyczące płatności w celu dokonania zakupu, udostępnimy te dane bankom i innym podmiotom w zakresie niezbędnym do przetwarzania płatności, zapobiegania oszustwom, ograniczania ryzyka kredytowego lub zapewnienia innych powiązanych usług finansowych.

Ponadto możemy udostępniać Dane osobowe pomiędzy naszymi spółkami powiązanymi i zależnymi. Udostępniamy również Dane osobowe sprzedawcom lub agentom pracującym w naszym imieniu do celów opisanych w niniejszym oświadczeniu. Na przykład firmy, które zatrudniliśmy w celu zapewnienia obsługi klienta lub pomocy w ochronie i zabezpieczaniu naszych systemów i usług, mogą wymagać dostępu do Danych osobowych, aby zapewnić te funkcje. W takich przypadkach firmy te muszą przestrzegać wymogów dotyczących prywatności i bezpieczeństwa danych i nie mogą wykorzystywać otrzymywanych od nas Danych osobowych do innych celów. Możemy również ujawniać i przekazywać Dane osobowe w ramach transakcji korporacyjnej, takiej jak fuzja, przeniesienie, zbycie albo sprzedaż całości lub części naszej firmy bądź aktywów.

Ponadto będziemy uzyskiwać dostęp do danych osobowych, a także przekazywać, ujawniać i chronić dane osobowe, gdy uznamy, że jest to konieczne w celu:

 • przestrzegania obowiązującego prawa lub odpowiadania na obowiązujące procedury prawne, w tym ze strony organów ścigania lub innych agencji rządowych;
 • ochrony naszych klientów, na przykład w celu zapobiegania spamowi lub próbom oszukania użytkowników naszych Usług, a także w celu zapobiegania utracie życia lub poważnym obrażeniom innych osób;
 • obsługi i utrzymywania bezpieczeństwa naszych Usług, w tym w celu powstrzymywania ataków na nasze systemy komputerowe lub sieci i zapobiegania im; lub
 • ochrony naszych praw lub mienia, w tym w celu egzekwowania warunków naszych umów.

Należy pamiętać, że niektóre nasze Usługi zawierają odniesienia lub łącza do produktów dostarczanych przez strony trzecie, których praktyki w zakresie ochrony prywatności różnią się od naszych. Jeśli użytkownik przekaże Dane osobowe jednej z takich stron trzecich lub wyrazi zgodę na udostępnianie przez nas danych osobowych tym stronom trzecim, dane te będą podlegać oświadczeniom o ochronie prywatności tych stron trzecich.

Zagregowane i anonimowe dane możemy udostępniać w dowolnym celu.

 

Pliki cookie i podobne technologie:

Firma Rivet może używać plików cookie i podobnych technologii w witrynach internetowych kontrolowanych przez firmę Rivet, aby obsługiwać nasze witryny i usługi online oraz pomagać w zbieraniu danych. Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniu użytkownika w celu przechowywania danych, które mogą zostać odczytane przez serwer internetowe w tej samej domenie, która zapisała piliki cookie. Tekst w pliku cookie często składa się z ciągu cyfr i liter, który jednoznacznie identyfikuje urządzenie użytkownika, ale może również zawierać inne informacje. Używamy plików cookie w naszych witrynach internetowych w celu przechowywania preferencji i ustawień użytkownika, umożliwienia mu zalogowania się, zwalczania oszustw, analizowania działania naszych Usług oraz realizacji innych uzasadnionych celów.

Nasze witryny internetowe mogą również zawierać obrazy elektroniczne znane jako sygnalizatory internetowe (ang. „web beacons”, zwane również jednopikselowymi plikami GIF), których używamy do dostarczania plików cookie w naszych witrynach, liczenia użytkowników, którzy odwiedzili te witryny, oraz gromadzenia danych dotyczących użycia i wydajności.. Sygnalizatory internetowe umieszczamy również w naszych promocyjnych wiadomościach e-mail i biuletynach, aby określić, czy użytkownik je otworzył i podjął działanie.

Nasze witryny internetowe mogą zawierać sygnalizatory internetowe i pliki cookie pochodzące od zewnętrznych dostawców usług. W niektórych przypadkach wynika to z tego, że zatrudniliśmy stronę trzecią do świadczenia usług w naszym imieniu, takich jak analiza witryny. W innych przypadkach wynika to z faktu, że nasze strony internetowe zawierają sygnalizatory internetowe wykorzystywane do śledzenia interakcji i skuteczności zawartości (takiej jak filmy wideo i informacje) oraz reklam stron trzecich. Ponieważ przeglądarka użytkownika łączy się z serwerami internetowymi tych stron trzecich w celu pobrania takiej zawartości, te strony trzecie mogą zapisać lub odczytać własne pliki cookie na urządzeniu użytkownika oraz mogą zbierać informacje o jego aktywności w Internecie w różnych witrynach internetowych lub usługach online.

Analityka: Korzystamy z usług następujących zewnętrznych dostawców usług analitycznych: Google Analytics.  Wielu zewnętrznych dostawców usług analitycznych umożliwia rezygnację ze zbierania lub wykorzystywania danych. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij powyższe łącza.

Reklama online: Współpracujemy z partnerami reklamowymi w celu wyświetlania reklam firmy Rivet w witrynach internetowych innych wydawców, a partnerzy ci mogą zapisywać pliki cookie w przeglądarce internetowej na komputerze użytkownika. Więcej informacji na temat praktyk każdej firmy, w tym opcji wyboru, które oferuje, można znaleźć w odpowiednich oświadczeniach o ochronie prywatności. Wiele takich firm należy również do organizacji Network Advertising Initiative (NAI) lub Digital Advertising Alliance (DAA), które zapewniają prosty sposób rezygnacji z otrzymywania reklam kierowanych przez uczestniczące firmy. W celu skorzystania z takich opcji rezygnacji należy odwiedzić strony http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.aspx i http://www.aboutads.info/choices/.

 

Wybór i kontrola Danych osobowych

Dostęp, poprawianie i usuwanie. Aby uzyskać dostęp do posiadanych przez nas Danych osobowych, poprawić je lub usunąć, należy wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected]

Jeśli użytkownik nie może uzyskać dostępu do pewnych Danych osobowych, które zbieramy bezpośrednio za pośrednictwem Usług, z których użytkownik korzysta, zawsze można skontaktować się z nami w sposób opisany na dole niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Jednakże w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty lub odrzucenia żądań, które są nieracjonalne, nadmierne lub zabronione przez prawo, mogą niekorzystnie wpłynąć na prywatność lub inne prawa innej osoby, a także w przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie uwierzytelnić użytkownika jako osoby, której dane dotyczą. 

Preferencje w zakresie komunikacji. Użytkownik może wybrać, czy chce otrzymywać od nas informacje promocyjne za pośrednictwem poczty e-mail. Jeśli użytkownik otrzymuje od nas promocyjne wiadomości e-mail i chce przerwać taką komunikację, może to zrobić, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w takiej wiadomości. Te opcje nie mają zastosowania do wymaganej komunikacji dotyczącej usług, która jest częścią niektórych naszych Usług, a także do ankiet lub innych komunikatów informacyjnych, które mogą mieć własną metodę rezygnacji z subskrypcji.

Kontrola nad plikami cookie. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie. Użytkownik może ustawić przeglądarkę tak, by usuwała lub odrzucała pliki cookie.  Instrukcje dotyczące blokowania lub usuwania plików cookie mogą być dostępne w dokumentacji dotyczącej ochrony prywatności lub pomocy przeglądarki.  Jeśli użytkownik zdecyduje się usunąć lub odrzucić pliki cookie, może to mieć wpływ na niektóre funkcje lub usługi naszej witryny internetowej. Jeśli użytkownik zdecyduje się usunąć pliki cookie, ustawienia i preferencje kontrolowane przez te pliki cookie, w tym preferencje reklamowe, mogą zostać usunięte, przez co może zaistnieć konieczność ich odtworzenia. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z powyższą sekcją „Pliki cookie” w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

Reklama i analityka. Nasi zewnętrzni partnerzy analityczni i reklamowi zazwyczaj oferują możliwość rezygnacji ze zbierania lub wykorzystywania określonych informacji. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z powyższą sekcją „Pliki cookie” w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

Funkcja Nie śledzić. Niektóre przeglądarki mają wbudowane funkcje „Nie śledzić” (Do Not Track, DNT), które mogą wysyłać sygnał do odwiedzanych witryn internetowych, wskazując, że użytkownik nie chce być śledzony. Ponieważ nie istnieje wspólny sposób interpretacji sygnału DNT, nasze witryny internetowe nie reagują obecnie na sygnały DNT z przeglądarki. Zamiast tego można skorzystać z szeregu innych narzędzi do kontroli zbierania i wykorzystywania danych, w tym kontroli plików cookie i kontroli reklam, które zostały opisane powyżej.

 

Przechowywanie Danych osobowych

Dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia Usług i realizacji żądanych przez użytkownika transakcji lub do innych istotnych celów, takich jak wypełnianie naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywanie sporów i egzekwowanie naszych umów. Ponieważ potrzeby te mogą się różnić w przypadku poszczególnych rodzajów danych w kontekście różnych usług, rzeczywiste okresy przechowywania danych mogą się znacząco różnić w zależności od takich kryteriów, jak oczekiwania lub zgoda użytkownika, wrażliwość danych, dostępność automatycznych środków kontroli umożliwiających użytkownikom usunięcie danych oraz nasze zobowiązania prawne lub umowne. Na przykład dane dotyczące użycia aplikacji Killer są usuwane po 2 latach.

 

Bezpieczeństwo informacji:

Podejmujemy uzasadnione i odpowiednie kroki, aby pomóc chronić Dane osobowe naszych użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem posiadanych przez nas informacji.

 

Lokalizacja Danych osobowych

Dane osobowe, które zbieramy, mogą być przechowywane i przetwarzane w kraju lub regionie użytkownika albo w dowolnym innym kraju, w którym my lub nasze spółki powiązane i zależne albo dostawcy usług utrzymują swoje obiekty. Obecnie korzystamy głównie z centrów danych w Stanach Zjednoczonych. Ta lokalizacja przechowywania została wybrana w celu zapewnienia wydajnego działania, poprawy wydajności i uzyskania redundancji na potrzeby ochrony danych w przypadku awarii zasilania lub innych problemów. Podejmujemy działania mające na celu zapewnienie, że dane zbierane w ramach niniejszego oświadczenia są przetwarzane zgodnie z postanowieniami niniejszego oświadczenia i obowiązującego prawa, niezależnie od tego, gdzie znajdują się dane.

Przekazujemy dane osobowe z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii do innych krajów, z których niektóre nie zostały określone przez Komisję Europejską jako kraje o odpowiednim poziomie ochrony danych. W takich przypadkach wykorzystujemy różne mechanizmy prawne, w tym umowy, aby zapewnić użytkownikom ich prawa i ochronę. Aby dowiedzieć się więcej na temat decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony Danych osobowych, należy odwiedzić stronę: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en.

 

Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności

Będziemy aktualizować niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności, gdy będzie to konieczne w celu odzwierciedlenia zmian w naszych Usługach, sposobie korzystania z Danych osobowych lub obowiązującym prawie. Kiedy zamieścimy zmiany w oświadczeniu, zmienimy datę „Ostatnia aktualizacja” na górze oświadczenia.  Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w oświadczeniu, poinformujemy o nich lub uzyskamy zgodę na takie zmiany, które mogą być wymagane przez prawo.

 

Pytania?

W przypadku pytań, wątpliwości lub żądań dotyczących naszych praktyk ochrony prywatności, prosimy o kontakt z nami pod adresem [email protected]

Nasz adres to 9020 N. Capital of TX Hwy, Bldg 1, Ste 210, Austin, TX 78759 USA

 

 

Uzupełnienie Oświadczenia o ochronie prywatności dla użytkowników z UE

 

Europejskie prawa związane z ochroną danych

Jeżeli przetwarzanie Danych osobowych użytkownika podlega prawom Unii Europejskiej dotyczących ochrony danych, użytkownik ma pewne prawa w odniesieniu do tych danych:

 • Użytkownik może zażądać dostępu do swoich Danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia.
 • Jeśli jakiekolwiek zautomatyzowane przetwarzanie Danych osobowych odbywa się za zgodą użytkownika lub na podstawie umowy z użytkownikiem, użytkownik ma prawo do przekazania lub otrzymania kopii swoich Danych osobowych w użytecznym i przenośnym formacie.
 • Jeżeli przetwarzanie Danych osobowych odbywa się na podstawie zgody użytkownika, użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie Danych osobowych.
 • Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych lub ograniczyć ich przetwarzanie w pewnych okolicznościach.
 • Mieszkańcy Francji mogą przesłać nam szczegółowe instrukcje dotyczące wykorzystania ich danych po swojej śmierci.

Aby przesłać takie żądania, prosimy o kontakt z nami pod adresem [email protected]  Gdy przetwarzamy dane w imieniu innego podmiotu, który jest „administratorem danych”, należy skierować żądanie do tego podmiotu.  Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, ale zachęcamy do wcześniejszego skontaktowania się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.