Integritetsdeklaration från Rivet Networks LLC

 

Senast uppdaterad 5 maj, 2020

Denna integritetsdeklaration beskriver informationsrutinerna hos Rivet Networks LLC och dess dotterbolag (sammantaget kallade, ”Rivet”, ”oss” eller ”vi”), och omfattar dessa tjänster under dess kontroll, inklusive webbplatser, produkter och PC-program som kontrolleras av Rivet (sammantaget kallade ”Tjänsterna”). Genom att använda Tjänsterna godkänner du denna Integritetsdeklaration och behandlingen av dina uppgifter på det sätt som beskrivs i Integritetsdeklarationen.

Rivet kommer att anslå ändringar av Integritetsdeklarationen på denna sida.  Vi rekommenderar att du granskar vår Integritetsdeklarationen varje gång du använder Tjänsterna för att hålla dig informerad om hur vi hanterar dina personuppgifter och de sätt på vilka du kan skydda din integritet.

Integritetsdeklarationen berör insamling av alla uppgifter som är relaterade till en identifierad eller identifierbar person (”Personuppgift”) och användningen av cookies i relation till användningen av dessa tjänster.

 

Uppgifter som vi samlar in:

De Personuppgifter vi samlar beror på hur du interagerar med oss, de tjänster du använder och de val du gör. Vi samlar in och bearbetar Personuppgifter om dig med ditt samtycke och/eller efter behov för att tillhandahålla de tjänster du använder, driva vår verksamhet, uppfylla våra avtal och juridiska skyldigheter, skydda säkerheten i våra system och för våra kunder eller uppfylla legitima intressen.

Vi samlar in Personuppgifter om dig från olika källor och på olika sätt när du använder våra tjänster, inklusive Personuppgifter som du tillhandahåller direkt, information som samlas in automatiskt och uppgiftskällor hos tredje part.

Uppgifter som du tillhandahåller direkt. Vi samlar in Personuppgifter som du förser oss med. Följande är exempel på situationer där Personuppgifter kan komma att samlas in direkt från dig:

 • När du gör en beställning: Namn, e-postadress, adress, faktureringsinformation
 • När du registrerar dig för någon av våra tjänster: E-postadress, användarnamn, lösenord och möjligen grundläggande demografisk information.
 • När du kommunicerar med våra supportteam: Namn, e-postadress, beställnings-ID, systeminformation.
 • När du väljer att delta i en kampanj eller en utlottning: Namn, e-postadress, fysisk adress och andra uppgifter som krävs.
 • När du väljer att delta i ett Beta- eller Testprogram:  Namn, e-postadress, IP-adress, programversion, användning av applikationen, program som används, webbplatser som besöks, tidsstämplar, bandbredd som används, typ av nätverkskort, exakt och inexakt geolokalisering samt systeminformation.  Vi kan komma att dela sammansatt information från våra Beta- och Testprogram med våra samarbetspartners.

Uppgifter som samlas in automatiskt. När du använder våra tjänster samlas vissa uppgifter in automatiskt. När du exempelvis använder våra webbplatser, så kommer våra webbservrar automatiskt att logga operativsystemet på din enhet, IP-adressen, åtkomsttider, webbläsartyp och språk, den webbplats du besökt före vår webbplats, och din aktivitet på vår webbplats. Som tidigare beskrivits i avsnittet Cookies och liknande teknologier nedan, så lagrar och hämtar vår webbplats och onlinebutik uppgifter via cookies som läggs på din enhet. Beroende på din enhet och appens inställningar så samlar vi även in uppgifter om geolokalisering när du använder våra appar eller online-tjänster.

Uppgifter som hämtas från källor hos tredje part. Vi hämtar även uppgifter från tredje part. Vi skyddar uppgifter som kommer från tredje part i enlighet med de rutiner som beskrivs i denna deklaration, samt eventuella extra begränsningar som källan har för uppgifterna. Dessa tredjepartskällor inkluderar tredje parts tjänsteleverantörer som förser oss med analyser, kraschdiagnostik och andra relaterade tjänster.

När du får frågan om att lämna Personuppgifter kan du neka. Och du kan använda appen eller enhetskontroller för att förhindra vissa typer av automatisk insamling av uppgifter. Men om du väljer att inte tillhandahålla uppgifter som är nödvändiga för vissa Tjänster eller funktioner, så kommer dessa Tjänster och funktioner inte att vara tillgängliga eller inte fungera korrekt.

 

Hur vi använder de uppgifter som vi samlar in:

Vi använder Personuppgifter som samlats in via våra Tjänster för de ändamål som beskrivs i Integritetsdeklarationen eller på annat sätt avslöjas för dig. Vi använder exempelvis Personuppgifter för att:

 • bedriva vår verksamhet, för att t.ex. förbättra våra interna rutiner, skydda våra system och upptäcka bedrägliga eller olagliga aktiviteter,
 • förstå dig och dina preferenser för att förbättra din upplevelse och ditt nöje av våra Tjänster,
 • skicka dig information, inklusive bekräftelser, fakturor, tekniska meddelanden, uppdateringar, säkerhetsvarningar samt meddelanden angående administration och support,
 • kommunicera med dig om nya Tjänster, erbjudanden, marknadsföring, belöningar, tävlingar, kommande evenemang och annat om våra Tjänster och de från våra utvalda samarbetspartners (se avsnittet val och kontroll i denna Integritetsdeklaration för hur du ändrar dina preferenser med marknadsföringskommunikation),
 • uppfylla kundinitierade förfrågningar, inklusive kundsupport,
 • aktivera vissa funktioner,
 • vi använder uppgifter om Killer-applikationens nätverkstrafik för att skapa sammansatta och anonymiserade datauppsättningar som vi kan använda för en mängd olika ändamål,
 • för att samla in uppgifter så att vi kan tillhandahålla och leverera våra Tjänster, inklusive skydd, felsökning, förbättring och personlig anpassning av dessa Tjänster, så att vi kan erbjuda våra kunder den bästa möjliga upplevelsen av Tjänsten vi erbjuder.

När vi genomför dessa ändamål kombinerar vi uppgifter som vi samlar in från olika källor för att ge dig en mer sömlös, kontinuerlig och personlig upplevelse.

 

Hur vi delar de uppgifter som vi samlar in:

Vi delar Personuppgifter med ditt samtycke och endast det som är nödvändigt för att slutföra dina transaktioner eller tillhandahålla det du har begärt eller godkänt. När du exempelvis tillhandahåller uppgifter för betalning vid ett inköp, så delar vi dessa uppgifter med de banker och andra enheter som krävs för behandling av betalningen, för att förhindra bedrägerier, reducera kreditrisker och andra finansiella tjänster.

Vi kan dessutom komma att dela Personuppgifter med våra dotterbolag och samarbetspartners. Vi delar även Personuppgifter med säljare och agenter som arbetar som ombud för oss för de ändamål som beskrivs i denna deklaration. Företag som vi exempelvis hyr in för att tillhandahålla kundtjänstsupport eller hjälpa till att göra våra system och tjänster säkra och skyddade kan behöva åtkomst till Personuppgifter för dessa funktioner. I sådana fall måste dessa företag följa våra krav om dataintegritet och säkerhet och får inte använda Personuppgifter som de får från oss till något annat ändamål. Vi kan också komma att avslöja eller överföra Personuppgifter som en del av en företagstransaktion som t.ex. en sammanslagning, överföring, övertagande eller försäljning av alla eller delar av våra verksamhet och tillgångar.

Slutligen kommer vi att hämta, överföra, avslöja och lagra Personuppgifter när vi anser att detta krävs för att:

 • efterleva tillämplig lagstiftning eller svara på giltiga juridiska processer, inklusive från polis eller andra myndigheter;
 • skydda våra kunder, för att exempelvis förhindra skräppost eller försök till bedrägeri mot användare av våra Tjänster, eller för att hjälpa till att förhindra dödsfall eller allvarlig kroppsskada;
 • driva och underhålla säkerheten för våra Tjänster, inklusive för att förhindra eller stoppa en attack på våra datorsystem eller nätverk; eller
 • skydda vår upphovsrätt, inklusive upprätthålla villkoren i våra avtal.

Observera att vissa av våra Tjänster inkluderar referenser eller länkar till produkter som tillhandahålls av tredje part vars integritetsrutiner skiljer sig från våra. Om du tillhandahåller Personuppgifter till någon sådan tredje part, eller godkänner att du delar Personuppgifter med dem, så regleras dessa uppgifter av deras integritetsdeklarationer.

Vi kan dela sammanställda och anonyma uppgifter för valfria ändamål.

 

Cookies och liknande teknologier:

Rivet kan komma att använda cookies och liknande tekniker på webbsidor som kontrolleras av Rivet för att driva våra webbsidor och onlinetjänster och för att underlätta insamlingen av uppgifter. Cookies är små textfiler som placeras på din enhet för att lagra information som kan hämtas av en webbserver i samma domän som lade dit denna cookie. Texten i en cookie består för det mesta av ett antal siffror och bokstäver som identifierar din unika enhet, men den kan även innehålla annan information. Vi använder cookies på våra webbplatser för att lagra dina preferenser och inställningar, möjliggöra din inloggning, bekämpa bedrägerier, analysera hur våra tjänster presterar och uppfylla andra legitima ändamål.

Våra webbsidor kan innehålla elektroniska bilder som även kallas webbfyrar (eller gif-bilder med en pixel) som vi använder för att underlätta leveransen av cookies till våra webbplatser, räkna användare som har besökt dessa webbplatser samt hämta information om användning och prestanda. Vi inkluderar även webbfyrar i vår marknadsföring via e-post eller nyhetsbrev för att avgöra om du öppnar dem eller utför någon åtgärd med dem.

Våra webbplatser kan inkludera webbfyrar och cookies från tredjepartsleverantörer. I vissa fall beror detta på att vi har hyrt in en tredje part för att tillhandahålla tjänster som ombud för oss, som t.ex. analys av webbplatser. I andra fall, beror det på att våra webbplatser innehåller webbfyrar som används för att spåra interaktion med och effektiviteten i innehåll (som t.ex. videor, nyhetsinnehåll) och annonser från tredje part. Eftersom din webbläsare ansluter till webbservrar hos sådan tredje part för att hämta innehållet kan sådan tredje part placera och läsa sina egna cookies på din enhet och kan samla in information om dina aktiviteter på webbplatser och onlinetjänster.

Analyser: De analyser från tredje part som vi använder, inkluderar: Google Analytics.  Många tredjepartsleverantörer av analys ger dig alternativet att välja bort deras insamling eller användning. Klicka på länkarna ovan för mer information.

Annonsering online: Vi arbetar med marknadsföringspartners för att leverera Rivet-annonser på webbplatser hos tredje part, och dessa partners kan placera cookies i webbläsaren på din dator. Du kan finna mer information om respektive företags rutiner, inklusive de alternativ de erbjuder, genom att granska deras tillämpliga integritetsdeklarationer. Många av dem är även medlemmar av Network Advertising Initiative (NAI) eller Digital Advertising Alliance (DAA), som var och en tillhandahåller ett enkelt sätt att välja bort riktad marknadsföring från deltagande företag, som du kommer åt på http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.aspx eller http://www.aboutads.info/choices/.

 

Val och kontroll av personuppgifter

Tillgång, rättning och radering. Om du vill begära tillgång till, rättning eller radering av de Personuppgifter som vi lagrar, ber vi dig skicka e-post till [email protected]

Om du inte kan komma åt vissa Personuppgifter som vi samlar in direkt via de Tjänster som du använder kan du alltid kontakta oss enligt vad som beskrivs i slutet av denna Integritetsdeklaration. Men, så långt detta är tillåtet av tillämpliga lagar, förbehåller vi oss rätten att debitera en avgift eller neka sådan begäran som är orimlig, överdriven eller förbjuden enligt lag, allvarligt kan påverka integriteten eller andra rättigheter för en annan person och i de fall där vi inte kan autentisera dig som den person till vilken uppgifterna är relaterade. 

Kommunikationspreferenser. Du kan välja om du vill få marknadsföringsinformation från oss via e-post. Om du får marknadsföring via e-post från oss och vill att detta ska upphöra så kan du göra detta genom att följa direktiven i denna deklaration. Dessa val gäller inte för de obligatoriska servicemeddelanden som är en del av våra Tjänster, eller för enkäter eller annan informerande kommunikation, vilka kan ha sin egen metod för att sluta prenumerera.

Hantering av Cookies. De flesta webbläsare tar emot cookies som standard. Om du föredrar kan du ställa in din webbläsare för att radera eller avvisa cookies.  Instruktioner för att blockera eller radera cookies kan finnas tillgängliga i din webbläsares dokumentation om integritet eller hjälp.  Om du väljer att radera eller avvisas cookies kan detta påverka vissa funktioner och tjänster på vår webbplats. Om du väljer att radera cookies kan inställningar och preferenser som styrs av dessa cookies, inklusive marknadsföringspreferenser komma att raderas och kan behöva återskapas. Se avsnittet ovan om Cookies i denna Integritetsdeklarationen för mer information.

Annonsering och analys. Våra tredjepartsleverantörer av analys och marknadsföring tillhandahåller normalt alternativ för att välja bort viss insamling och användning av uppgifter. Se avsnittet ovan om Cookies i denna Integritetsdeklarationen för mer information.

Spåra inte. Vissa webbläsare har en inbyggd ”Spåra inte”-funktion (DNT) som kan skicka en signal till webbplatsen som markerar att du inte vill bli spårad. Eftersom det inte finns någon gemensam tolkning av användningen av DNT-signalen så svarar våra webbplatser för närvarande inte på DNT-signaler från webbläsare. Du kan istället använda en mängd andra verktyg för att styra insamlingen och användningen av uppgifter, inklusive styrning av cookies och marknadsföring enligt vad som beskrivs ovan.

 

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter så länge som det krävs för att tillhandahålla Tjänsterna och uppfylla de transaktioner du har begärt, eller för andra viktiga ändamål som t.ex. att uppfylla våra skyldigheter enligt lag, lösa tvister och upprätthålla våra avtal. Då dessa behov kan variera för olika typer av uppgifter i samband med olika Tjänster kan de faktiska lagringsperioderna variera betydligt baserat på kriterier som t.ex. användarförväntningar och samtycke, uppgifternas känslighet, tillgängligheten på automatiserade kontroller som låter användaren radera uppgifter samt våra skyldigheter enligt lag och avtal. Användningsinformation för Killer-applikationen raderas exempelvis efter två år.

 

Informationssäkerhet:

Vi vidtar rimliga och lämpliga steg för att skydda våra användares Personuppgifter från obehörig åtkomst för användning, ändring, avslöjande eller destruktion av de uppgifter vi lagrar.

 

Lokalisering av personuppgifter

De Personuppgifter vi samlar in kan komma att lagras och behandlas i ditt land eller område, eller i något annat land där vi eller våra dotterbolag, samarbetspartners och tjänsteleverantörer har anläggningar. För närvarande använder vi i huvudsak datacenter i USA. Lagringsplatsen har valts för att fungera effektivt, förbättra prestanda och för att skapa redundans för att skydda uppgifterna i händelse av ett strömavbrott eller andra problem. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att de uppgifter vi samlar in enligt denna deklaration behandlas i enlighet med villkoren i deklarationen och tillämpliga lagar var än uppgifterna är placerade.

Vi överför Personuppgifter från det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz till andra länder, där vissa av dem har tillräckliga nivåer av dataskydd enligt Europakommissionen. När vi gör detta, använder vi en mängd olika juridiska processer, inklusive avtal för att säkerställa dina rättigheter och ditt skydd. För att läsa mer om Europakommissionens beslut om lämplighet för skydd för personuppgifter kan du besöka: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en.

 

Ändringar i denna Integritetsdeklaration

Vi kommer att uppdatera denna Integritetsdeklarationen efter behov för att spegla förändringar i våra Tjänster, hur vi använder Personuppgifter eller tillämplig lagstiftning. När vi anslår förändringar i denna deklaration kommer vi att ändra datumet för ”Senast uppdaterad” överst i deklarationen.  Om vi genomför stora förändringar av deklarationen kommer vi att meddela detta eller skaffa samtycke gällande sådana ändringar i enlighet med vad som krävs av lagen.

 

Frågor?

Om du har frågor, känner några farhågor eller har en begäran kring våra integritetsrutiner kan du kontakta oss på[email protected]

Vår adress är 9020 N. Capital of TX Hwy, Bldg 1, Ste 210, Austin, TX 78759 USA

 

 

Tillägg till Integritetsdeklarationen för användare inom EU

 

Europeiska rättigheter kring dataskydd

Om behandlingen av dina Personuppgifter är föremål för dataskyddslagar inom den Europeiska unionen, så har du vissa rättigheter till dessa uppgifter:

 • Du kan få tillgång till Personuppgifter och få dessa rättade eller raderade;
 • Om någon automatiserad behandling av Personuppgifter är baserat på ditt samtycke eller ett avtal med dig så har du rätten att överföra eller få en kopia av dina Personuppgifter i ett användbart och portabelt format;
 • Om behandlingen av dina Personuppgifter är baserat på ditt samtycke, kan du dra tillbaka ditt samtycke för framtida behandling närsomhelst;
 • Du kan invända mot, eller begära en begränsning av behandlingen av Personuppgifter under vissa omständigheter; och
 • För invånare i Frankrike, kan du skicka oss specifika instruktioner om användningen av dina uppgifter efter din död.

För att göra en sådan begäran, kontakta oss på [email protected]  När vi behandlar uppgifter som ombud för en annan part som är ”Personuppgiftsansvarig”, bör du rikta din begäran till denna part.  Du har även rätten att registrera ett klagomål hos en tillsynsmyndighet, men vi uppmuntrar dig att först kontakta oss med eventuella frågor och farhågor.